Kees Tadema

Nieuwe WW

Aanpassing WW wetgeving
In de verkiezingstijd hebben de politieke partijen het niet graag over pijnlijke maatregelen die nog in de pijplijn zitten. Eén van die maatregelen is de aanpassing van de werkloosheidswet (WW). De duur van de uitkering gaat waarschijnlijk omlaag. De politiek is bezig met het bestrijden van het begrotingstekort. De persoon die er achter zit komt voor vele partijen op de tweede plaats. Het leed is voor velen niet te overzien, vooral voor de ouderen die moeilijk aan werk komen wat op hetzelfde niveau zit dan wat ze gewend waren. In dit artikel geef ik aan hoe er toch bezuinigd kan worden op een meer sociale wijze met een opbrengst van 1 miljard euro voor de overheid.
Huidige situatie
Op de website van de Rijksoverheid staat dat de WW een tijdelijke uitkering is om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. Maximaal heeft iemand nu recht op 38 maanden WW-uitkering. Vindt iemand nieuw werk waardoor hij/zij zich voldoende kan onderhouden dan stopt de uitkering. Bij het vinden van een nieuwe baan, met minder uren dan het aantal waarvoor de uitkering werd ontvangen, behoudt men een uitkering voor het verschil in uren.
Mijn voorstel
In het laatste stuk van de definitie zit de ruimte voor nieuw socialer beleid. Mijn voorstel is om de werkloze zelf zijn percentage van de uitkering te laten bepalen met daarbij een maximum grens van 60% van het laatst verdiende inkomen. Daarnaast mag men bijwerken. De uitkering en inkomsten mogen niet meer dan 100% van het laatst verdiende loon zijn.
De uitkering over de hele werkloosheidperiode is maximaal 60% over drie keer het jaarinkomen. Als een werkloze zou besluiten om genoegen te nemen met 30% uitkering heeft de werkloze recht op 6 jaar WW. Dit geeft de werkloze de gelegenheid om bij te verdienen tot 100%.
Voorbeeld:
Inkomen € 40.000, ontslag per 1 januari 2013. Leeftijd 60 jaar. Recht op AOW bij 66 jaar. De maximale WW-uitkering is 60% over 3 X € 40.000 is € 72.000. Het uitzicht op een baan in dezelfde sector is er niet. De rozenkweker op de hoek zit echter te springen om personeel. Mogelijke jaarlijkse bijverdienste € 20.000 per jaar. De werkloze gaat als rozenplukker aan de slag en kan nu er voor kiezen om de € 72.000 WW uitkering in 6 jaar te laten uitkeren. Dit komt neer op € 12.000 WW-uitkering per jaar.
Wat levert deze bezuiniging op?
Het vraagstuk van te kort aan werknemers en het toch hebben van veel werklozen wordt hiermee opgelost omdat het aanvaarden van lager betaald werk geen invloed heeft op het totaal van de uitkering.
Financieel levert dit voor de overheid geld op. De periode waarover wordt uitgekeerd wordt  verlengd en daardoor zullen op de lange duur het aantal bijstandsuitkeringen naar beneden gaan. Het tarief gaat in mijn voorstel naar beneden, van 70 naar 60% en de periode van 38 naar 36 maanden.
In de begroting over het jaar 2012 wordt uitgegaan van 5,1 miljard aan WW-uitkering en 4,6 miljard aan bijstandsuitkering. De bezuiniging op de WW bedraagt minimaal 5,1 miljard -/- (5,1 miljard *(60% / 70%) * (36 maanden / 38 maanden)) = 959 miljoen, hierbij is geen rekening gehouden met het uitstellen van de betaling van de uitkeringen en het niet uit hoeven te keren van de bijstand en het hogere belastbaar inkomen waarover weer belasting moet worden betaald. De maatregelen uit het Kunduz-akkoord kunnen daarnaast gewoon worden ingevoerd. De bijdrage van de werkgever zal dan geen 6 maanden duren maar 50% * 60% * jaarinkomen.
Met deze opbrengst kan de reizigerstax worden afgeschaft.