Kees Tadema

Overheidstekort bestrijden

Het gaat niet goed met de rijksbegroting. We geven te veel uit en er komt te weinig binnen. De huidige regering ziet maar één oplossing namelijk bezuinigen in de uitgaven. Bezuinigen doet pijn en treft altijd een zeer selectief publiek. De collectiviteitsgedachte wordt daarbij vergeten. Je kunt toch niet alleen de studenten en ouderen laten opdraaien voor de tekorten. Het blijft natuurlijk wel zo dat de uitgaven in de zorg en sociale voorzieningen in de hand gehouden moeten worden, dit maakt meer dan 50% van de kosten van de Rijksoverheid uit. Dus helemaal aan bezuinigingen ontkomen we niet. Mijn visie op de te nemen maatregelen leest u hieronder.

BTW verhoging
Persoonlijk zie ik veel meer in het verhogen van de omzetbelasting. Nederland heeft op dit moment één van de laagste BTW tarieven, namelijk 6 en 19 procent. Elke procent verhoging levert 2 miljard extra aan belasting op. Griekenland, Denemarken, Zweden en Hongarije hebben op dit moment een BTW hoog tarief van 25%, ook hun BTW laag tarief is hoger. (Bron http://www.cijfernieuws.nl/btw.html ).

Inkomstenbelasting verlaging
Als er wordt gekozen voor een verhoging dan opteer ik voor een eenmalige forse verhoging van de BTW. De inflatie moeten we dan maar in één keer voor onze kiezen krijgen. Een gedeelte van de BTW verhoging kan door een verlaging van de inkomstenbelasting worden gecompenseerd.  De verlaging van de inkomstenbelasting kan door het verhogen van belastingvrije voet tot aan bijstandsniveau. Alles wat daarboven wordt verdiend wordt belast met één tarief (vlaktax). Vermoedelijk ruim 40%. Premies volksverzekering worden niet meer apart geheven maar maken deel uit van de belastingheffing. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leeftijd. Uitzonderingen zoals regels voor ex pats zijn niet toegestaan.
Het gevolg van deze maatregel is dat laag geschoold arbeid stukken goedkoper wordt. Ook kunnen de uitkeringen omlaag omdat er minder of geen belasting wordt ingehouden.
Woningmarkt
De dreigende crisis in de vastgoedmarkt dient koste wat het kost te worden voorkomen. De gevolgen van een vastgoedcrisis zullen groot zijn. Reeds eerder heb ik daarover een oplossing aangedragen. Zie hiervoor http://keestadema.nl//politieke-artikelen/overdrachtsbelasting en http://keestadema.nl//politieke-artikelen/hypotheekrente-aftrek

Enkele voorbeelden van potentiële maatregelen
Geen één betaling is risicoloos. Door het verminderen van het rondpompen van geld worden de uitvoeringskosten en risico’s minder.
Een paar voorbeelden:
· De ziektekosten van studenten die nu recht hebben op een studiefinanciering worden voortaan gefinancierd door de Rijksoverheid. Als tegen maatregel ontvangen deze studenten geen thuiswonende studiefinanciering en zorgtoeslag meer. Per saldo komt dit ongeveer op nihil extra lasten/baten uit.
· De ov-jaarkaart wordt versoberd. Studenten krijgen alleen recht op 10 maal vrij reizen in een week tussen school en woonadres en twee maal vrij reizen naar hun ouders in de week indien ze op kamers zitten.
· Zorgtoeslag wordt niet meer overgemaakt naar de belastingplichtige maar naar zijn/haar zorgverzekering waardoor de belastingplichtige minder premie betaald. Datzelfde principe geldt voor huurtoeslag. Deze wordt overgemaakt naar de huiseigenaar waardoor de huurbetaling wordt verlaagd. Er wordt alleen huursubsidie verstrekt indien in Nederland belasting wordt betaald over de huuropbrengsten.
· Hypotheekrente kan alleen worden afgetrokken van het inkomen (of ten laste van het resultaat worden genomen bij ondernemingen) indien de hypotheeknemer in Nederland de rente opgeeft als inkomsten en er belasting over betaald. Voor particulieren geldt dan dat zij de inkomsten van hypotheekrente moeten belasten met het vlaktax tarief, voor ondernemingen met het VPB tarief.
· Personen die wonen in het buitenland en/of waar geen vast woon of verblijfsadres van bekend is ontvangen van de Rijksoverheid geen enkele uitkering. Dit omdat deze uitkering niet bijdraagt aan de Nederlandse economie.
· De Rijksoverheid dient in de gezondheidszorg zich meer in te zetten voor preventie. Hiermee wordt de zorg  in de toekomst goedkoper.
· Voor zowel de eigenaar als huurders van vastgoed moet het interessant zijn vastgoed zo energiezuinig te laten worden. Een slecht energielabel levert een verhoogde WOZ-waarde op. Hoe slechter het label hoe hoger de WOZ-waardetoeslag. Een verhoogde WOZ-waarde dient uiteindelijk te resulteren in hogere lasten voor eigenaar en bewoner. Door energie besparende maatregelen te treffen wordt het energielabel beter en de toeslag lager, tot nihil.
Dit is slechts een eerste aanzet van ideeën. Op en aanmerkingen zullen er altijd zijn omdat ik aan iemands portemonnee kom. Helaas is het niet anders.
Ik zie dat de Rijksoverheid weinig lef toont. De politiek heeft hierin een hele rare rol. In plaats een land te besturen en besluiten te nemen blijft men rommelen in de marge met alle desastreuze gevolgen van dien.  Ik roep de bestuurders, politici  en ambtenaren op om hun houding te veranderen en de juiste maatregelen te nemen.
Kees Tadema