Kees Tadema

1. Contant geld belasting

vanaf 14 november is het de week van het geld

Aanleiding
Zeven weken hebben de plannenmakers werk gehad om een regeerakkoord in elkaar te zetten. Heel het land is overstuur. De verdeling van de extra lasten gebeurt niet eerlijk. Velen roepen alleen maar dat het anders moet. Hier heeft niemand iets aan. Vandaar dat ik kies voor een andere weg. Mijn visie is dat we met elkaar (Overheid en burgers) meer geld moeten gaan verdienen en uit de negatieve spiraal moeten komen. In de eerste serie artikelen richt ik mij erop om extra opbrengsten voor de Overheid te genereren die ik in een volgend artikel weer kan verdelen. Die opbrengsten kunnen weer gebruikt worden om te nivelleren. De centrale gedachte is belasting op arbeid laten dalen en op bestedingen laten stijgen.
Contant geld belasting
Extra belasting op bestedingen wil niemand. De contant geld belasting geeft iedereen de keus, betaal je contant dan betaal je belasting, betaal je via een Nederlandse bankrekening dan niet. Deze belasting bestaat op dit moment niet.
Mijn voorstel is dat de contant geld belasting bij het opnemen en storten van contant geld wordt geheven. Ik stel het tarief op 5%. Wordt er niet contant betaald dan wordt er geen belasting geheven. Dat betekent dat bij een opname bij een geldautomaat van € 100 er € 105 van de rekening wordt afgeschreven. € 5 gaat direct naar de Overheid. Indien er geld wordt gestort wordt er 5% van het bedrag direct naar de Overheid geboekt door de bank. Het gevolg zal zijn dat de ondernemer alleen nog maar contant geld van de klant accepteert als deze de 5% kosten betaald.** In Nederland wordt er ter waarde van *€ 55 miljard contant besteed. Bij ongewijzigd betaalgedrag zal de belastingopbrengst € 5,5 miljard per jaar zijn.
Effecten
Door deze belasting zullen er weinigen meer zijn die contant betalen. De belastingopbrengst van deze belasting zal naar ik in schat een half miljard bedragen, wellicht nog minder. De neveneffecten zijn het echter die de grote opbrengst genereren. Een groot gedeelte van de zwarte omzet zal noodgedwongen wit worden. Dit betekent dat het de geldwaarde van de in Nederland geproduceerde goederen (BBP) zal stijgen. Tegen dit BBP wordt de staatsschuld afgemeten. Procentueel daalt deze schuld door het invoeren van deze belasting.
Andere voordelen zijn:
· Winkelbedrijven zijn bijna geen kosten meer kwijt aan het verwerken van contant geld, waardoor hun bruto marge stijgt en er ruimte is voor prijsverlagingen.
· Overvallen om contant geld te bemachtigen zullen bijna niet meer plaatsvinden, naast het materiële scheelt dit ook veel persoonlijk leed.
· De kosten voor het drukken, uitgeven, ontvangen door de Nederlandse Bank zullen dalen.
· Opbrengstverhoging van omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting.
· De gehele belasting kan geïnd worden zonder dat de administratieve lasten stijgen.
· Doordat er bijna geen contant geld meer is zijn we minder gebonden aan de euro als munteenheid.
Hoeveel € dit aan extra belastingopbrengsten gaat schelen is niet te bepalen. Ik heb geen schatting kunnen vinden van de zwarte omzet in Nederland.
Om de balans van de opbrengsten en de kosten in deze serie te kunnen maken moet ik een schatting doen van de opbrengsten. Ik verwacht dat de belasting op contant geld en de neveneffecten op de andere belastingen een extra bijdrage oplevert van € 2 miljard. Het CPB zal echt aan het rekenen moeten door cijfers van banken/belastingdienst/douane te gaan combineren. Ik verwacht dat bij een succes andere Europese landen snel zullen volgen.
Mitsen en maren
Nu zijn er ontsnappingsroutes te bedenken. Deze dienen van te voren te worden dichtgetimmerd.
Er zijn burgers in dit land die kunnen niet omgaan met een pinpas omdat ze het overzicht over de betalingen kwijt zijn. Hiervoor zijn elektronische alternatieven te bedenken.
Het gaat te ver om hier alles tot in detail uit te werken.
Vervolg
Volgende week probeer ik er nog een paar miljard bijeen te schrapen. Heeft u inventieve ideeën die opbrengst voor de burger en de Overheid genereren laat het mij weten.

*De Stichting bevorderen efficiënt betalen meldt in haar persbericht van 8 oktober 2012 dat in 2011 er 2,29 miljard pintransacties ten waarde van € 83 miljard zijn geweest. In 2011 waren er 4,1 miljard contante transacties. Het CBS meldt dat in het jaar 2008 ongeveer 40% van de transacties contant gaan. In totaal gaat er dus 83/60 * 40 = € 55 miljard contant. € 133 miljard omzet is er dus door pin of contante betalingen. De omzet op rekening is mij niet bekend.
** Op verzoek een voorbeeld.
Je gaat naar de bank of pinautomaat en je neemt € 100 op. Van je rekening wordt € 105 afgeschreven. De € 5 is de belasting die betaald wordt.
Stel je besteed deze € 100 gelijk in een winkel. De winkelier stort de € 100 af naar de bank en krijgt € 95 op zijn rekening gestort, € 5 is ook belasting en gaat ook naar de Belastingdienst. De ondernemer zal deze kosten bij de klant in rekening brengen en u betaald dus € 105.
Stel je betaald de boodschappen door te pinnen dan wordt er geen belasting betaald.