Kees Tadema

Hypotheekrente aftrek

De economische crisis is nog niet op zijn dieptepunt. We zakken alleen wat minder snel de diepte in. De regering heeft al het nodige geïnvesteerd om het ergste tij te keren. Het spijtige is dat de staatsschuld alleen maar oploopt.
Achillespees
Als ik de berichtgeving van het afgelopen jaar goed analyseer is de vastgoedmarkt de achillespees waar we economisch het meeste last van hebben. De vastgoedmarkt zit op slot waardoor ook bedrijven en particulieren niet meer durven te investeren. Het ziet er naar uit dat er opnieuw naar de huidige fiscale wetgeving moet worden gekeken.
Overdrachtsbelasting wijzigen
In een apart document geef ik aan hoe volgens mij de Overdrachtsbelasting moet worden gewijzigd keestadema.nl//politieke-artikelen/overdrachtsbelasting
Financiering
Het meest gehoorde commentaar wat ik kreeg op mijn voorstel op het wijzigen van de Overdrachtsbelasting is dat dit de schatkist te veel geld zou gaan kosten. Hier heb ik een oplossing voor bedacht:
Voor de inkomstenbelasting heeft een persoon een vermogensvrijstelling in box 3 van ongeveer € 20.000, een gezin het dubbele. Mocht het kapitaal in box 3 boven deze vrijstelling uitkomen dan dient dit in verhouding met het hypotheekbedrag in mindering op de hypotheekrenteaftrek te worden gebracht.
Bijvoorbeeld: Een gezin heeft een hypotheek van € 300.000. Het vermogen in box 3 is € 140.000. De vermogensvrijstelling is € 40.000. Uiteindelijk mag maar 200.000/300.000 deel van de hypotheekrente worden afgetrokken van de inkomstenbelasting in box 1, [namelijk de hypotheekschuld min het niet vrijgestelde vermogen gedeeld door de totale hypotheek]. Onderaan is het voorbeeld helemaal uitgewerkt.
Het grote voordeel van dit plan is dat het fiscaal voor particulieren interessant wordt om te gaan aflossen en/of te gaan investeren. De woning- en renovatiebouw zullen hiervan profiteren.
Een gevaar in zowel de nieuwe als de oude situatie voor de belastingontvangsten van de Overheid is als de te betalen belastingtarief (30% over 4% = 1,2%) over het vermogen box 3 hoger is dan het te betalen rentetarief van de hypotheek vermenigvuldigd met belastingtarief box 1.
Mijns inziens passen beide voorstellen prima binnen het gedachtegoed van de ChristenUnie
Kees Tadema
Uitgewerkte rekenvoorbeelden:
Oude situatie
€ 300.000 hypotheekschuld stel 3%rente = € 9.000 dus aftrek, tarief IB afgerond 50% = € 4.500 terug van de belasting. Het vermogen boven de vrijstelling € 100.000 = rente 2% =  € 2.000
Te betalen vermogens rendementsheffing 1,2 % = € 1.200
totaal kosten voor particulier -€ 9.000+€ 4.500+€ 2.000-€ 1.200=- € 3.700 kosten, totaal te ontvangen belasting € 3.300
Mijn voorstel
€ 300.000 hypotheekschuld stel 3%rente = € 9.000 dus aftrek 2/3 = € 6.000 tarief IB afgerond 50% =  € 3.000 terug van de belasting. Het vermogen boven de vrijstelling € 100.000 = rente 2% dus € 2.000
Te betalen vermogens rendementsheffing 1,2 % = € 1.200
totaal kosten voor particulier -€ 9.000+€ 3.000+€ 2.000-€ 1.200=- € 5.200 kosten, totaal te ontvangen belasting € 1.800
Bij aflossing € 100.000 en een schuld van € 200.000:
€ 200.000 hypotheek stel 3% rente =  €6.000. Aftrek IB van afgerond 50% = € 3000
Totale kosten voor particulier - € 6000+ € 3.000 = - € 3.000, totaal te ontvangen van de belasting € 3.000