Kees Tadema

Politieke artikelen

Inleiding
Diverse door mij op persoonlijke titel geschreven artikelen vindt u onder dit hoofdstuk terug. Daarnaast zijn een aantal artikelen opgenomen waar ik zijdelings of directer bij betrokken ben geweest bij de tot stand koming. Een aantal van mijn voorstellen zijn omgezet in Haags beleid of worden opgenomen in verkiezingsprogramma's.
Hieronder treft u een beschrijving aan van mijn politieke activiteiten. Hiernaast treft u de linken naar mijn artikelen.

Jong geleerd
In mijn jeugdjaren bracht ik de krant rond en was ik al geïntresseerd in de politiek. Ik werd in mijn geboorteplaats lid van het CDJA en begon ik debatavonden te organiseren. Toen ik verhuisde naar Amsterdam heb ik daar een aantal leuke jaren met de Amsterdamse CDJA meegemaakt. In de Bijlmermeer hield ik mij meer bezig met kerkelijk werk, waar ik mijn handen aan vol had.

Almere
Toen ik in Almere de overstap had gemaakt naar de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk heb ik ook de overstap gemaakt naar het GPV, waar in 2000 de ChristenUnie is ontstaan. Met veel enthousiasme heb ik mij in de politiek gestort.

Provinciale Staten Flevoland
In 1999 stond in voor het eerst op de lijst voor de provinciale staten van Flevoland. Vanaf die tijd ben ik actief bezig met statenwerk in Flevoland. Tot het jaar 2006 heb ik meegedraaid in de fractie als assistent. In 2006 werd in lid van de Provinciale Staten van Flevoland. In 2007 haalde de ChristenUnie 5 zetels en mocht ik het Statenwerk continueren. Ik heb mij in de Staten vooral bezig gehouden met Verkeer en Vervoer, Economie en Landbouw.
Bij de provinciale verkiezingen in maart 2011 heeft de ChristenUnie fors verloren. De kiezer heeft het laatste woord. Ik neem afscheid van de provinciale politiek en ga meer aandacht besteden aan mijn gezin. Politiek blijf ik aktief voor de ChristenUnie en krijg ik meer tijd de thematische partijcommissie duurzaamheid.

Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen
In 2008 ben ik gevraagd om deel te nemen aan de Permanente Campagne voor de ChristenUnie. De opzet is om de Tweedekamerfractie met eigen onderwerpen te ondersteunen. In dit kader ben ik gevraagd om mee te doen aan een duurzaamheidsoverleg met de duurzaamheidsafdelingen van de PvdA en het CDA. Dit heeft geresulteerd in het rapport over electrische auto's waar u de link hiernaast aantreft.
Dit duurzaamheidsoverleg is uitgebreid met GroenLinks, D'66, SGP en VVD. Het overleg heeft de naam DOPP gekregen, met haar eigen site
www.duurzaamheidsoverleg.nl . (Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen). De opzet van het overleg is kennis voor de politiek te vergaren waarna een ieder zijn/haar eigen politieke kleur over heen kan laten gaan. De feiten liggen daarbij vast, wie anders stelt mag bewijzen.
Het laatste initiatief is het rapport "Nederland krijgt nieuwe energie" met daarbij een Burgerinitiatief zie hiervoor de site
www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

Toekomst
Ik blijf vol ambities. Binnen de politiek is het vaak zo dat je gevraagd moet worden. Daarnaast moet jezelf natuurlijk ook zenden dat je gevraagd wil worden. De actieve politiek blijft trekken.